Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών | Μαθητριών

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Βαθμίδα 1 (Α΄, Β΄ τάξεις)
Α' Τάξη - Κάλαντα Λαζάρου 13/04/2020
Α' Τάξη - Στρατιώτες στη γραμμή 13/04/2020
Β' Τάξη - Κάλαντα Λαζάρου 13/04/2020
Β' Τάξη - Παίζω ρυθμικά 13/04/2020
Β΄ Τάξη - Υλικό 1 30/03/2020
Βαθμίδα 2 (Γ΄, Δ΄ τάξεις)
Γ΄ Τάξη - Κάλαντα Λαζάρου 13/04/2020
Γ΄ Τάξη - Παιχνίδι ρυθμού 13/04/2020
Γ΄ Τάξη - Ενότητα 4 30/03/2020
Δ΄ Τάξη - Κάλαντα Λαζάρου 13/04/2020
Δ΄ Τάξη - Υλικό 1 30/03/2020
Βαθμίδα 3 (Ε', Στ΄ τάξη)
Ε + Στ τάξεις-Υλικό Teams 1- μέτρο 4/4 18/01/2021
Ε΄ Τάξη - Μουσικές Ζωγραφιές 13/04/2020
Ε΄ Τάξη - Υλικό 1 30/03/2020
Στ΄ Τάξη - Μουσικές Ζωγραφιές 13/04/2020
Στ΄ Τάξη - Υλικό 1 30/03/2020
Άλλο Υλικό
Διαδικτυακά μουσικά παιχνίδια για μικρά παιδιά 13/04/2020
Οδηγίες για γονείς 30/03/2020
Χρησιμες Ιστοσελίδες 30/03/2020