Μουσική Δημοτικής Εκπαίδευσης

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα Μουσικής της Δημοτικής Εκπαίδευσης!Ο ιστότοπος αυτός έχει στόχο την επικοινωνία και την στήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μουσική στα Νηπιαγωγεία και στο Δημοτικό σχολείο για ένα αποτελεσματικότερο, βιωματικό μάθημα που βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν γνωστικά, ψυχοκινητικά, συναισθηματικά και πολιτισμικά. Στόχος μας τα παιδιά, μέσα από τη μουσική σύνθεση, την ερμηνεία και την ακρόαση, να βιώνουν τη μουσική μάθηση με τη χαρά της παιδικότητας.

Στον ιστότοπο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν το αναλυτικό πρόγραμμα για το μάθημα, την επίσημη πρόταση για τη διεξαγωγή του μαθήματος (διδακτικό υλικό, οδηγούς εκπαιδευτικού και οπτικοακουστικά μέσα), προτάσεις εκπαιδευτικών, βοηθήματα προγραμματισμού, μουσικά αρχεία, παρτιτούρες και εκπαιδευτικά βίντεο καθώς και ενημέρωση για τη μουσική δράση των σχολείων, συνεργασίες με την κοινότητα και άλλους φορείς. Εδώ θα βρείτε επίσης ενημέρωση για τις επιμορφωτικές και άλλες δράσεις που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και άλλοι φορείς, για το μάθημα της Μουσικής.