Μουσικές Συνεργασίες

Το λήμμα αυτό παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές συνεργασίες του ΥΠΠAN με εξωτερικούς φορείς σε σχέση με την προαγωγή μουσικών δράσεων για την απόκτηση μουσικών εμπειριών εντός και εκτός σχολείου.