Μέσα - Υλικά (Εξοπλισμός)

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Κατάλογος Προτεινόμενου Ελάχιστου Μουσικού Εξοπλισμού Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων 02/10/2020
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Μουσικής που διατίθενται στην Αποθήκη του Υ.Π.Π.Α.Ν. - Σχολική χρονιά 2021 – 2022 (Προδημοτική Εκπαίδευση) 02/10/2020
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Μουσικής που διατίθενται στην Αποθήκη του Υ.Π.Π.Α.Ν. - Σχολική χρονιά 2021 – 2022 (Δημοτική Εκπαίδευση) 02/10/2020
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Μουσικής που διατίθενται στην Αποθήκη του Υ.Π.Π. - Σχολική χρονιά 2020 – 2021 (Προδημοτική Εκπαίδευση) 18/09/2019
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Μουσικής που διατίθενται στην Αποθήκη του Υ.Π.Π. - Σχολική χρονιά 2020 – 2021 (Δημοτική Εκπαίδευση) 18/09/2019