Μέσα - Υλικά (Εξοπλισμός)

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Κατάλογος Προτεινόμενου Ελάχιστου Μουσικού Εξοπλισμού Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων 15/10/2018
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Μουσικής που διατίθενται στην Αποθήκη του Υ.Π.Π. - Σχολική χρονιά 2019 – 2020 (Προδημοτική Εκπαίδευση) 09/10/2018
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Μουσικής που διατίθενται στην Αποθήκη του Υ.Π.Π. - Σχολική χρονιά 2019 – 2020 (Δημοτική Εκπαίδευση) 15/10/2018
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Μουσικής που διατίθενται στην Αποθήκη του Υ.Π.Π. - Σχολική χρονιά 2018 – 2019 24/10/2017