Μέσα - Υλικά (Εξοπλισμός)

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Κατάλογος Προτεινόμενου Ελάχιστου Μουσικού Εξοπλισμού Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων 15/10/2018
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Μουσικής που διατίθενται στην Αποθήκη του Υ.Π.Π. - Σχολική χρονιά 2020 – 2021 (Προδημοτική Εκπαίδευση) 18/09/2019
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Μουσικής που διατίθενται στην Αποθήκη του Υ.Π.Π. - Σχολική χρονιά 2020 – 2021 (Δημοτική Εκπαίδευση) 18/09/2019
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Μουσικής που διατίθενται στην Αποθήκη του Υ.Π.Π. - Σχολική χρονιά 2019 – 2020 (Προδημοτική Εκπαίδευση) 09/10/2018
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Μουσικής που διατίθενται στην Αποθήκη του Υ.Π.Π. - Σχολική χρονιά 2019 – 2020 (Δημοτική Εκπαίδευση) 15/10/2018